Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Tuyển nhân viên Văn phòng

Văn phòng đại diện Astera Việt Nam đang tìm ứng viên cho vị trí "NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG". Các ứng viên quan tâm truy cập thông tin theo hướng dẫn dưới đây:

Download bản mô tả công việc tại đây

Download mẫu hồ sơ ứng viên tại đây

Ngày cuối nhận hồ sơ: 15/9/2017

Ưu tiên những hồ sơ đến sớm !

Chỉ nhận hồ sơ gửi qua email.