Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Giáo sư Thierry ANDRE - Chuyên gia ung thư tiêu hóa

Giáo sư Thierry ANDRE – Chuyên gia ung thư tiêu hóa

Giáo sư Thierry Andre là bác sĩ nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực điều trị ung thư tiêu hóa. Ông rất thành công trong điều trị ung thư ruột, thực quản và hệ thống tiêu hóa.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn nhất tại Paris, Giáo sư Andre chữa trị cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Trưởng Khoa Ung thư tại bệnh viện TENON (Paris)

Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Saint  Antoine

Giáo sư giảng dạy tại Đại học Paris VI (Pierre et Marie Curie)

Bệnh viện TENON và bệnh viện Saint Antoine - Nơi Giáo sư Thiery ANDRE làm việc