Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Đặc điểm hệ thống Y tế Pháp

Hệ thống y tế Pháp là thành quả một quá trình lịch sử dài, chuyển biến theo tình hình xã hội, nhưng nền tảng là một số nguyên tắc nhất quán và không thay đổi.

 

Khám chữa bệnh ở Pháp

Ở bất cứ bệnh viện công nào tại Paris, người ta cũng có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho giáo sư. Chẳng hạn khi bạn vào BV Nhi đồng lớn nhất nước Pháp là Necker - Enfants Malades, ngay tại...

 

Hệ thống Y tế của Pháp

Lá lành đùm lá rách, thế hệ sau liên đới cho thế hệ đi trước được an hưởng tuổi già là chuyện được người Pháp chấp nhận. Người dân Pháp có thể yên tâm về chi phí chạy chữa thuốc thang khi chẳng may lâm bệnh. Hầu như toàn thể dân...

 

Bảo hiểm Y tế ở Pháp

Nhiều người khi được hỏi sợ gì nhất, đều trả lời sợ nhất là bệnh. Không chỉ người nghèo mới sợ bệnh mà người giàu cũng sợ, vì nhiều khi chỉ một người thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như ung thư là tất cả nhà cửa, tài sản đội nón ra đi trong thoáng chốc