Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

GIỚI THIỆU VỀ ĐỐI TÁC

CẤU TRÚC MẠNG LƯỚI Y TẾ CỦA PHÁP

Hệ thống y tế Pháp gồm hai khu vực công và tư đan xen và bổ sung cho nhau, hài hoà. Mạng lưới phòng mạch dày, bao phủ cả những nơi hẻo lánh. Bác sĩ có quyền mở phòng mạch ở nơi nào vừa ý mình.

Khu vực Trung tâm Paris và vùng ngoại ô là nơi hội tụ của trên 200 bệnh viện công và tư trong tổng số gần 2.000 bệnh viện trên toàn quốc. Trong đó có nhiều bệnh viện tầm cỡ quốc tế và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Bệnh viện công chiếm 65% số giường bệnh. Trong bệnh viện công có 8% số giường (tư) dành cho các giáo sư, bác sĩ giảng viên các trường đại học để điều trị cho bệnh nhân tư.

Bệnh viện tư chiếm 35% tổng số giường. Phần lớn chăm sóc các trường hợp bệnh thông thường, sản khoa và một số bệnh đặc biệt như ung thư, các bệnh hiếm...

NHỮNG NGUYÊN TẮC NHẤT QUÁN

Một là quan niệm nhà nước có trách nhiệm làm sao cho người dân và người cư ngụ thường xuyên trên đất Pháp không phải chi ra một số tiền quá sức mình mỗi khi bệnh tật. Hầu như toàn thể dân cư (trên 99%) được đảm bảo thanh toán phần lớn chi phí chạy chữa, thuốc men kể cả vật lý trị liệu. Có phải chuyển qua nghề khác, bảo hiểm bệnh tật vẫn đi theo, kể cả trong những giai đoạn thất nghiệp. Số tiền phải móc túi chi ra thấp, có tính toán ở dưới mức gây nên khó khăn về tài chính cho khổ chủ.

Hai là quan niệm đoàn kết. Lá lành đùm lá rách, thế hệ sau liên đới cho thế hệ đi trước được an hưởng tuổi già là chuyện được người Pháp chấp nhận.

Nguyên tắc thứ ba là quyền được tự do chọn lựa thầy thuốc của mình và người thầy thuốc được quyền điều trị cho người bệnh khi thấy mình đủ khả năng chăm sóc cho người đó.
 

ASTERA VIETNAM

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÁP

Văn phòng tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân

19 Bà Triệu – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà Naforimex

Tel:  024-382 383 12/  0912 168 898/ 0914 038 747

Email: info@astera.vn  ***  Website: www.astera.vn

-----------------------------------------------------------------------

Facebook: https://www.facebook.com/AsteraVietnam/

Twitter: https://twitter.com/AsteraVietNam

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/astera-khamchuabenhtaiphap/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC66fE4m7ntSiKa7YagNNFxw/videos