Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Bác sĩ Serge BORNSTEIN – Chuyên khoa thần kinh

Bác sĩ nội trú chuyên khoa tại các bệnh viện tại Maroc

Bác sĩ nội trú y khoa tại các bệnh viện thần kinh/tâm thần tại Paris.

Bác sĩ Serge BORNSTEIN là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tâm thần học nổi tiếng.

Ông là người sáng lập và phụ trách khoa đào tạo bác sĩ tâm thần học/tâm lí tại đại học Paris XI (Khoa y Paris Sud) từ năm 1985 và giảng dạy về tâm lý (trường Đại học Paris VIII).

Bác sĩ Serge BORNSTEIN là bác sĩ điều phối tại Đoàn Luật sư Tòa án Đại hình từ năm 2010 và là chuyên gia tại Tòa xét xử những vụ án làm tổn hại tới an toàn Quốc gia.

Univercité Paris 8